Công cụ theo dõiquản lý tiến độ học tập của học sinh

Kyons School là nền tảng học toán thông minh thích ứng, giúp giáo viên dễ dàng giao bài tập và theo sát tiến độ học tập của học sinh nhằm tinh chỉnh phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả tốt nhất. Liên hệ dùng thử
Vấn đề

Tại sao dạy học không hiệu quả?

Bài tập được giao không phù hợp với trình độ của từng học sinh
Khó nắm bắt được lỗ hổng kiến thức của các học sinh thụ động
Số lượng bài tập và kiến thức chung có thể quá tải với một vài bạn yếu
Giải pháp

Các tính năng chính

Tạo câu hỏi bằng AI

Với cùng 1 dạng bài, AI sẽ tạo ra các đề bài khác nhau cho từng học sinh để các bạn có thể tự lực làm bài của mình.

Chế độ luyện tập

Các bài học được thiết kế bởi AI giúp tương thích với năng lực của từng học sinh nhằm tối đa hiệu quả ôn tập.

Chế độ kiểm tra

Giáo viên có thể dễ dàng tạo bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi do AI của Kyons cung cấp và theo dõi tiến độ làm bài kiểm tra và kết quả của từng học sinh.

Báo cáo học tập

Mỗi học sinh sẽ có riêng báo cáo học tập dựa trên tiến độ và thời gian luyện tập, hay những kiến thức cần được củng cố. Dựa vào đó, giáo viên có thể hỗ trợ học sinh ngay khi cần.

Sử dụng Kyons School dễ dàng trong 5 bước

Sử dụng Kyons School dễ dàng trong <span class='text-darkTeal'>5 bước</span> Liên hệ dùng thử
Hiệu quả

Hiệu quả đã được chứng minh

> 25x Số câu bài tập hoàn thành so với cách truyền thống (mỗi tháng)
+ 35% Kết quả trước và sau bài kiểm tra
> 25 Câu hỏi trong mỗi phiên học
2 - 3 Khái niệm sai được xử lý tự động bởi nền tảng trong mỗi phiên học
Liên hệ dùng thử