So sánh các gói

Phờ ri Miễn phí
Sử dụng
1 tháng 39K / 30 ngày
Đặt trước
3 tháng 99K / 92 ngày
Đặt trước
Làm bài kiểm tra thử thông minh
Lộ trình học được cá nhân hoá
Đồng hồ Pomodoro
Ghi chú
30MB
200MB
200MB
Tự động chia nhiệm vụ học tập hàng ngày
Trợ giảng AI và đội ngũ gia sư từ Kyons
Kyons Pioneer (Giảm giá 10% vĩnh viễn)
Truy cập sớm các chương trình sắp ra mắt
© Bản quyền trang web thuộc về công ty TNHH Kyons.